Arbejdsmiljøpolitik i kødindustrien
   
  MOBNING  
  Udskriv siden   Spørgsmål til debat  
  En speciel omgangstone og drillerier forekommer på de fleste arbejdspladser. Men når drillerier begynder at optræde hyppigt og overskrider personlige grænser, får de karakter af mobning.

Mobning er en metode til at opnå nogle personlige fordele i forhold til en eller flere personer - f.eks. kontrol, magt - eller til at skade andre. Mobning kan forekomme både blandt kolleger og mellem ledelse og medarbejdere.

Mobning har mange ansigter: f.eks. bagtalelse, udskældning mens andre hører på, fysisk forulempelse, gemme nødvendigt værktøj, tilbageholde information samt placere skylden for fejl hos en bestemt person.

Mobning medfører, at menneskers selvværd og selvtillid nedbrydes. Det kan medføre, at medarbejdere ikke længere kan bestride jobbet, og i værste fald kan der opstå tanker om selvmord. Ved længere tids mobning får man problemer med at huske og koncentrere sig, følelse af utryghed, modløshed og søvnforstyrrelser.

Mobning kan understøttes af uheldig organisering af arbejdet. Er arbejdet tilrettelagt, så der opstår pressede arbejdssituationer med stor arbejdsmængde, høje krav og for lidt tid, bliver mange mennesker stressede og reagerer ved at finde syndebukke i arbejdsgruppen.

En politik om mobning er en aftale, der skal sikre minimumsregler for, hvordan man taler til og behandler hinanden på arbejdspladsen. Man kan sige, at det er en måde at sikre en vis kvalitet i samværet på.

Mere viden om emnet finder du hos Arbejdsmiljøinstituttet www.ami.dk, og hos Arbejdstilsynet på www.at.dk.

At-vejledning D.4.2 "Mobning og seksuel chikane".